Skapa annons

Här kan du skapa och publicera nya annonser, redigera i befintliga annonser eller avpublicera annonser. Du kan även ändra dina användaruppgifter.

Du som ska annonsera ut ett nytt valfrihetssystem eller ändra i en befintlig annons loggar in här ovan.

  • Annonsen ska innehålla information om vilken tjänst valfrihetssystemet avser och information om vilken organisation och kontaktperson som ansvarar för det.

  • Annonsen ska även innehålla en länk till aktuellt förfrågningsunderlag där krav och villkor framgår.

  • Vid byte av kontaktperson ansöker den nya kontaktpersonen om användaruppgifter och kan därefter logga in och redigera i annonsen.