Tillgänglighetsredogörelse för valfrihetswebben.se

Här beskriver vi hur tillgänglig valfrihetswebben.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Upphandlingsmyndigheten står bakom webbplatsen valfrihetswebben.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här informationen beskriver hur valfrihetswebben.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller tjänsten endast delvis kraven.

Vi medvetna om följande brister:

  • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg.
  • På sidan Statistik finns det plustecken som är klickbara med mus men som inte går att styra med tangentbordet.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av valfrihetswebben.se.
Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2019.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Det är Upphandlingsmyndigheten som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Denna redogörelse uppdaterades 23 september 2019.