Om Valfrihetswebben

Valfrihetswebben är en annonsplats för LOV-tjänster. Den hjälper den som är utförare att hitta uppdrag i alla regioner och kommuner som infört ett valfrihetssystem, samt tjänster som annonseras av Arbetsförmedlingen. Informationen på Valfrihetswebben är offentlig, lättillgänglig och kostnadsfri.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). För alla regioner och kommuner som infört valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är det obligatoriskt att annonsera på Valfrihetswebben.
Läs mer om LOV

Alla LOV-annonser på ett ställe

Detta innebär att samtliga annonserande myndigheters förfrågningsunderlag finns på Valfrihetswebben. På Valfrihetswebben annonserar också Arbetsförmedlingen sina valfrihetssystem. Valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända invandrare är obligatoriskt, medan valfrihetssystem inom exempelvis sysselsättningsplatser, är frivilligt.

Målet är att Valfrihetswebben ska vara ett självklart val för de utförare som vill leverera tjänster inom ett valfrihetssystem.

Förenklar för myndigheter och allmänhet

Valfrihetswebben förenklar också informationssökning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som överväger eller vill utveckla valfrihetssystem. På Valfrihetswebben kan allmänheten ta del av förfrågningsunderlag och bevaka sina medborgerliga intressen, samtidigt som leverantörer hittar uppdrag hos myndigheter som infört ett valfrihetssystem. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att utveckla och driva Valfrihetswebben så att den svarar mot behovet av lättillgänglig, sökbar och kostnadsfri information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Vi behöver myndigheternas hjälp för korrekt annonsering och för att nå leverantörer.

Har du frågor?

Vi välkomnar frågor och synpunkter som rör webbplatsens innehåll. Om du efterlyser information om något specifikt vill vi gärna veta detta. Likaså om du har synpunkter på den befintliga informationen är du välkommen att höra av dig.

Kontakta oss

Om behandling av personuppgifter på Valfrihetswebben

Vår tillgänglighetsredogörelse för valfrihetswebben.se