Om LOV

Vad är lagen om valfrihetssystem – LOV? Och vilka krav ställs kring annonsering av tjänster? När är det obligatoriskt att annonsera?

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem  – LOV – reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter verksamhet genom att överlåta till enskilda person att välja utförare bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem. 

Enligt LOV ska upphandlande myndigheter – landsting, regioner och kommuner som upphandlar hälso- och sjukvård, eller vård och omsorg enligt LOV, samt Arbetsförmedlingen som upphandlar tjänster inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten – annonsera förfrågningsunderlag på Valfrihetswebben. Annonsering på Valfrihetswebben är obligatoriskt.

Upphandlingsmyndigheten

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du få mer information om reglerna i LOV, få stöd i frågor som rör valfrihetssystem samt stöd i frågor om utkontraktering av vård- och omsorgstjänster.

Läs mer om LOV på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Läs mer om upphandling av vård och omsorg på Upphandlingsmyndighetens webbplats