Lerums kommun

Vill Du utföra hemtjänst i Lerums kommun?

Publicerad: 2014-06-23
Ändrad: 2021-11-19
Diarienummer: KS18.1248
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Lerums kommun införde ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i februari 2009. Valfriheten gäller för service- och omsorgsinsatser. Cirka 500 personer har för närvarande beviljats hemtjänst av kommunen.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Namn: Linda Brugge