Region Västernorrland

Vårdval Primärvård Västernorrland

Publicerad: 2019-01-10
Ändrad: 2019-01-10
Diarienummer: 19RS35
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare

Vårdval Primärvård Västernorrland - Allmänläkare - Dsk - Ssk - BVC och MVC - Paramedicin(Fysioterapi/Dietist/Arbetsterapeut) - Psykolog och kurator - Rådgivning

Kontaktuppgifter

Region Västernorrland Region Västernorrland/Område Hälso- och sjukvård Storgatan 1 871 85 Härnösand http://www.rvn.se/

Kontaktperson

Namn: Lena Nordgaard
Telefon: 0611-80029

Kontaktperson

Namn:Anna Öhman
Telefon: 070-6694112