Region Gotland

Vårdval primärvård Gotland

Publicerad: 2021-03-31
Ändrad: 2021-03-31
Diarienummer: HSN 2020/26
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare

Krav- och kvalitetsboken utgör förfrågningsunderlag för drift av vårdcentral på Gotland

Kontaktuppgifter

Region Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 621 81 VISBY http://www.gotland.se/

Kontaktperson

Namn: Yvonne Skovshoved
Telefon: 0498-268177