Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Vårdval Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral

Publicerad: 2013-07-15
Ändrad: 2022-06-23
Diarienummer: 2020-000038-770
Tjänstekategorier
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Barnmorsketjänster såsom MHV, preventivmedelsmottagning, BB-hemvård, amningsmottagning m.m.

Vårdval Norrtälje ger alla som uppfyller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtäljes krav en möjlighet att öppna mottagning. Inom Vårdval Norrtälje verkar alla vårdgivare med samma förutsättningar.

Kontaktuppgifter

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Avdelningen för kvalitet och innovation Box 801, Rubingatan 2 761 28 Norrtälje http://www.norrtalje.se/

Kontaktperson

Namn: Ulrika Elg
Telefon: 0176-710 30