Töreboda kommun

Vård och omsorg Töreboda kommun

Publicerad: 2011-11-02
Ändrad: 2019-07-10
Diarienummer: KF2011/0084
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Beskrivning av upphandlingen: Från och med 2011-11-01 tillämpar kommunstyrelsen i Töreboda kommun Lagen om valfrihet för upphandling av kundval inom hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt delegerad och instruerad hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Töreboda kommun inbjuder därför företag att ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst samt delegerad och instruerad hemsjukvård. Villkoren för att bli godkänd utförare finns beskrivna i Töreboda kommuns förfrågningsunderlag. Töreboda kommun är indelad i 7 geografiska områden. Inom var och ett av dessa 7 områden finns det möjlighet att ansöka och teckna avtal som utförare. Den upphandlade tjänsten omfattar både personlig omvårdnad och service alla dagar kl. 07.00 – 22.00.

Kontaktuppgifter

Töreboda kommun Börstorpsgatan 8 B 545 22 Töreboda http://www.toreboda.se/

Kontaktperson

Namn: Ulrika Berglund
Telefon: 0506-181 31

Kontaktperson

Namn:AnnSofie Eklund Karlsson
Telefon: 0506-182 39