Arbetsförmedlingen

Validering Industriteknik BAS

Publicerad: 2022-01-13
Ändrad: 2022-01-13
Diarienummer: Af-2021/0087 2209
Tjänstekategorier
  • Validering

Leverantörer inbjuds härmed att inkomma med ansökan i upphandlingen av Validering Industriteknik BAS, i enlighet med vad som sägs i detta förfrågningsunderlag (Generell del samt Specifik del) och dess bilagor. Utförlig beskrivning av vad som avses med Validering i denna upphandling finns beskrivet både i den Generella delen och i den Specifika delen. Upphandlingen genomförs som en LOV upphandling.

Kontaktuppgifter

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Elektrogatan 4 113 99 Stockholm http://www.arbetsformedlingen.se/

Kontaktperson

Namn: Markus Wehle