Sölvesborgs kommun

Valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre

Publicerad: 2018-01-16
Ändrad: 2022-07-27
Diarienummer: 2017/4
Tjänstekategorier
  • Särskilt boende - SoL(äldre)

Detta förfrågningsunderlag ligger till grund för möjlighet att bli godkänd som leverantör av särskilt boende till äldre brukare som av omsorgsnämnden beviljats insatser enligt Socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar även sjukvårdsinsatser på delegation enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Förfrågningsunderlaget innehåller en beskrivning av uppdraget, administrativa bestämmelser, kommersiella villkor och kravspecifikation. Omsorgsnämnden tecknar avtal med leverantör efter godkännande och avtalet gäller tillsvidare.

Kontaktuppgifter

Sölvesborgs kommun Repslagaregatan 1 294 80 Sölvesborg http://www.solvesborg.se/

Kontaktperson

Namn: Susanne Nyborg
Telefon: 0456-816032

Kontaktperson

Namn:Andre Jönsson
Telefon: 0456-816324