Uddevalla kommun

Valfrihetssystem inom boendestöd i Uddevalla kommun

Publicerad: 2017-12-04
Ändrad: 2021-11-16
Diarienummer: SN 2019/115
Tjänstekategorier
  • Boendestöd - SoL

Uppdraget omfattar utförandet av boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget omfattar även utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser, på delegation, instruktion eller ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kontaktuppgifter

Uddevalla kommun Varvsvägen 1 451 81 Uddevalla http://www.uddevalla.se/

Kontaktperson

Namn: Åsa Jarhag Håkansson
Telefon: 0522-697031