Karlstads kommun

Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV)

Publicerad: 2018-10-10
Ändrad: 2018-10-11
Diarienummer: VON-2018-309
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Utförande av service- och omvårdnadsinsatser samt delegerad hemsjukvård till kommuninvånare som beviljats hemtjänst.

Kontaktuppgifter

Karlstads kommun Vård- och omsorgsförvaltningen BOX 5051 651 84 karlstad http://www.karlstad.se/

Kontaktperson

Namn: Karin Ljungh
Telefon: 054-5406039

Kontaktperson

Namn:Karin Frejsjö
Telefon: 054-5405562