Lekebergs kommun

Valfrihet inom Hemtjänst i Lekebergs kommun

Publicerad: 2014-08-01
Ändrad: 2018-11-07
Diarienummer: 12VON18
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Från och med den 1 september 2014 inför Lekebergs kommun eget val inom hemtjänsten enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Den som vill bli godkänd som utförare har möjlighet att ansöka om godkännande för att få utföra hemtjänst i Lekebergs kommun. Valfrihetssystemet omfattar serviceinsatser och omvårdnadsinsatser samt även delegerade/ordinerade hemsjukvårdsinsatser.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Namn: Kerstin Johansson
Telefon: 0585-489 55