Strängnäs kommun

Valfrihet i hemtjänsten, personlig omvårdnad och service

Publicerad: 2018-01-03
Ändrad: 2021-02-22
Diarienummer: Dnr SN/2017:609-790
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Strängnäs kommun välkomnar privata utförare av hemtjänst i form personlig omvårdnad och service, enligt bifogat förfrågningsunderlag (LOV-underlag 2018). Utförare kan vara verksam i upp till fyra geografiska distrikt. Ersättningen är 473 kronor per utförd timme.

Kontaktuppgifter

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs http://www.strangnas.se/

Kontaktperson

Namn: Camilla Nguyen
Telefon: 0152-290 52