Sala kommun

Valfrihet för serviceinsatser inom hemtjänsten i Sala kommun

Publicerad: 2012-03-08
Ändrad: 2021-07-20
Diarienummer: 2012/24
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service

Valfrihet för serviceinsatser inom hemtjänsten i Sala kommun innebär att den som beviljats insatser i form av städning, tvätt eller inköp fritt kan välja mellan godkända utförare.

Kontaktuppgifter

Sala kommun Vård-och omsorg, Sala kommun Box 304 733 25 SALA http://www.sala.se/

Kontaktperson

Namn: Leonard Wall
Telefon: 0224-749072