Landstinget i Kalmar län

Utprovn/Lev Peruk/Hårersättning - Landstinget i Kalmar län

Publicerad: 2013-05-07
Ändrad: 2018-06-12
Diarienummer: 100001-A67
Tjänstekategorier
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Paramedicinska tjänster, dock ej av sjukgymnast eller kiropraktor

Landstinget i Kalmar län vill ge sina patienter som förskrivs en hårersättning valmöjlighet att välja en frisör för utprovning, inklippning och leverans av en hårersättning. Härmed inbjuds ni att inkomma med ansökan om deltagande avseende hårersättningar enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962). Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att erhålla godkännande. Underlaget består av och är uppdelat i tre delar: I. Ansökningsinbjudan II. Uppdragsspecifikation III. Avtalsmalll Förutsättningen för att en ansökan skall kunna godkännas, utvärderas och antas är att samtliga skall-krav i underlaget är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på uppdragstagaren som på efterfrågad tjänst. Vi emotser er ansökan med intresse.

Kontaktuppgifter

Landstinget i Kalmar län Box 61 391 26 Kalmar http://www.ltkalmar.se/

Kontaktperson

Namn: Leni Lagerqvist
Telefon: 0480-845 06