Landstinget i Kalmar län

Utprovn/Lev glasögon - Landstinget i Kalmar län

Publicerad: 2013-05-13
Ändrad: 2018-06-12
Diarienummer: 110288-A43
Tjänstekategorier
  • Övrigt - Glasögonutprovning

Landstinget i Kalmar län vill ge barn som förskrivs ett glasögonbidrag valmöjligheten att välja optiker för utprovning och leverans av glasögon enligt det förskrivningsunderlag/rekvistion som förskrivare inom landstinget i Kalmar län beviljat. Härmed inbjuds ni att inkomma med ansökan om deltagande avseende glasögonutprovning/leverens enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962). Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att erhålla godkännande. Underlaget består av och är uppdelat i tre delar: I. Ansökningsinbjudan II. Uppdragsspecifikation III. Avtalsmall Förutsättningen för att en ansökan skall kunna godkännas, utvärderas och antas är att samtliga skall-krav i underlaget är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på uppdragstagaren som på efterfrågad tjänst. Vi emotser er ansökan med intresse.

Kontaktuppgifter

Landstinget i Kalmar län Box 61 391 26 Kalmar http://www.ltkalmar.se/

Kontaktperson

Namn: Leni Lagerqvist
Telefon: 0480-845 06