Skurups kommun

Utförare icke-valsalternativ inom LSS

Publicerad: 2021-07-20
Ändrad: 2021-07-20
Diarienummer: KS 2021.162
Tjänstekategorier
  • Personlig assistans - LSS

Skurups kommun söker utförare inom LSS att utgöra kommunens utförare för de brukare som inte själva gjort val av utförare (icke-val). Utförare som antas kommer placeras på en turordningslista och tilldelas uppdrag i löpande ordning utifrån turordning och tillgänglighet på uppdrag.

Kontaktuppgifter

Skurups kommun Individ och omsorgsförvaltningen Torggatan 4 274 80 Skurup http://www.skurup.se/

Kontaktperson

Namn: Lena Parkhagen
Telefon: 0411-536460

Kontaktperson

Namn:Dragoslav Stenberg
Telefon: 0411-536185