Stockholms stad

LOV - Sysselsättning, socialpsykiatri

Publicerad: 2018-01-31
Ändrad: 2022-11-16
Diarienummer: 2.3.3-265/2022
Tjänstekategorier
  • Sysselsättning inom social psykiatrin

Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för insatsen sysselsättning. Insatsen beviljas enligt socialtjänstlagen. Målgruppen är personer som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri. Ansökan lämnas elektroniskt i Kommers. Välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Namn: Stephanie Kilander

Kontaktperson

Namn:Maria Adell