Falkenbergs kommun

Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade

Publicerad: 2010-11-03
Ändrad: 2018-09-17
Diarienummer: 2010-189
Tjänstekategorier
  • Sysselsättning inom social psykiatrin

Falkenbergs kommuns valfrihetssystem ger företag och ideella organisationer möjlighet att erbjuda sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder.