Varbergs kommun

Sysselsättning till personer med missbruks- och beroendeproblematik

Publicerad: 2012-03-28
Ändrad: 2022-08-09
Diarienummer: SN 2020/0137
Tjänstekategorier
  • Öppenvårdsinsatser - SoL

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för sysselsättning till personer med missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Kontaktuppgifter

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 432 80 Varberg http://www.varberg.se/

Kontaktperson

Namn: Linnea Hedegärd
Telefon: 0340-882 77