Varbergs kommun

Sysselsättning för personer med missbruk/beroendeproblematik

Publicerad: 2012-03-28
Ändrad: 2019-02-01
Diarienummer: SN 2018/0217
Tjänstekategorier
  • Öppenvårdsinsatser - SoL

Socialnämnden i Varberg inbjuder till anbudsgivning avseende utförande av sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik till kommuninvånare som beviljats sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

Kontaktuppgifter

Varbergs kommun Socialförvaltningen 432 80 Varberg http://www.varberg.se/

Kontaktperson

Namn: Kersti Arvidsson
Telefon: 0340-882 77