Varbergs kommun

Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar

Publicerad: 2013-02-21
Ändrad: 2022-08-09
Diarienummer: SN 2020/0138
Tjänstekategorier
  • Sysselsättning inom social psykiatrin

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Kontaktuppgifter

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 432 80 Varberg http://www.varberg.se/

Kontaktperson

Namn: Linnea Hedegärd
Telefon: 0340-882 77