Region Stockholm

Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård

Publicerad: 2012-07-04
Ändrad: 2022-01-11
Diarienummer: HSN 2016-0804
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Öron-näsa-halsmottagning

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Specialiserad öron-näsa-halssjukvård. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

Kontaktuppgifter

Region Stockholm Hälso och sjukvårdsförvaltningen Box 6909, Lindhagensgatan 98 102 39 Stockholm http://www.regionstockholm.se/

Kontaktperson

Namn: Avd specialiserad vård Avtalsenhet vårdval
Telefon: 08-12313200