Örebro kommun

Servicetjänster inom hemtjänsten

Publicerad: 2009-03-02
Ändrad: 2018-07-02
Diarienummer: Sov 397/2017
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service

Örebro kommun erbjuder sedan 2009 möjlighet för den enskilde att välja utförare av servicetjänster inom hemtjänsten. Örebro kommun erbjuder service upp till åtta timmar i månaden för den som fyller 75 år. Den enskilde har stora möjligheter att påverka utformningen av servicetjänsterna. Även biståndsbeviljade serviceinsatser (oavsett brukarens ålder) kan utföras av utförare inom ramen för valfrihet om brukaren så önskar. Godkänd utförare kan få uppdrag (serviceinsatser) direkt från brukaren eller kommunen (Servicecenter) Uppdrag kan dock inte påbörjas innan registrering skett hos Servicecenter. Kontrakt kommer att tecknas med alla sökande som uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget.

Kontaktuppgifter

Örebro kommun Box 30000 701 35 Örebro http://www.orebro.se/

Kontaktperson

Namn: Enheten för Uppföljning
Telefon: 019-211000