Stockholms läns landsting

Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom

Publicerad: 2014-03-06
Ändrad: 2018-05-15
Diarienummer: 0706-0590
Tjänstekategorier
  • Sjukhustjänster - Rehabilitering på sjukhus (öv o slv)
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Psykiatrisk öppenvård, beroendevårdsmottagning
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Ortopedmottagning
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Paramedicinska tjänster, dock ej av sjukgymnast eller kiropraktor
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjukgymnasttjänster

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Förfrågningsunderlag samt ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

Kontaktuppgifter

Stockholms läns landsting Hantverkargatan 11B, Box 6909 102 39 Stockholm http://www.sll.se/

Kontaktperson

Namn: Joakim Jarnryd
Telefon: 08-12313200