Stockholms läns landsting

Primärvårdsrehabilitering

Publicerad: 2012-04-10
Ändrad: 2018-05-15
Diarienummer: HSN 0706-0590
Tjänstekategorier
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Paramedicinska tjänster, dock ej av sjukgymnast eller kiropraktor
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjukgymnasttjänster

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Primärvårdsrehabilitering. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett kan erållas via nedanstående länk.

Kontaktuppgifter

Stockholms läns landsting Hantverkargatan 11B, Box 6909 102 39 Stockholm http://www.sll.se/

Kontaktperson

Namn: Joakim Jarnryd
Telefon: 08-12313200