Region Västmanland

Primärvårdsprogram Västmanland

Publicerad: 2021-03-04
Ändrad: 2022-05-10
Diarienummer: IN-IN21-0113-01
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Barnmedicinsk mottagning
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Barnmorsketjänster såsom MHV, preventivmedelsmottagning, BB-hemvård, amningsmottagning m.m.
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjuksköterskemottagning såsom distriktssköterskemottagning, vaccinationsmottagning, blodtrycksmottagning, BHV/BVC m.m.
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjukvårdsrådgivning av sjuksköterska
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjukgymnasttjänster

Region Västmanland har valfrihetssystem inom primärvård. Uppdraget omfattar att bedriva vårdcentral inom ramen för Primärvårdsprogram 2021. Vårdgivare ansöker om att få driva vårdcentral inom vårdvalet. En vårdgivare kan ansöka om godkännande för flera enheter.

Kontaktuppgifter

Region Västmanland Region Västmanland Västmanlands sjukhus Västerås 721 89 Västerås http://www.regionvastmanland.se/

Kontaktperson

Namn: Josefine Richter