Region Jönköpings län

Primärvård i Jönköpings län

Publicerad: 2014-08-01
Ändrad: 2021-11-22
Diarienummer: RJL 2021/2319
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjuksköterskemottagning såsom distriktssköterskemottagning, vaccinationsmottagning, blodtrycksmottagning, BHV/BVC m.m.
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjukvårdsrådgivning av sjuksköterska

Region Jönköpings län inbjuder till ansökan om godkännande för att bedriva primärvård enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Uppdraget består av planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och uppföljning för invånare som valt vårdenheten. Uppdraget förutsätter multiprofessionell samverkan i team. Uppdraget ska genomföras i Jönköpings län. Förfrågningsunderlag med samtliga villkor för uppdraget och avtalsmall finns på Regionen Jönköpings läns webbplats folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Ansökan lämnas via www.tendsign.se.

Kontaktuppgifter

Region Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/uppdrag-och-avtal/vardval/

Kontaktperson

Namn: Ulrika Prag