Region Stockholm

Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

Publicerad: 2016-09-13
Ändrad: 2022-01-11
Diarienummer: HSN 2016-3490
Tjänstekategorier
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Paramedicinska tjänster, dock ej av sjukgymnast eller kiropraktor
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjukgymnasttjänster

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk

Kontaktuppgifter

Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6909 102 39 Stockholm http://www.regionstockholm.se/

Kontaktperson

Namn: Catharina Lernstad

Kontaktperson

Namn:Emma Holmer