Tomelilla kommun

Personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Publicerad: 2021-10-18
Ändrad: 2021-10-18
Diarienummer: 2021/136
Tjänstekategorier
  • Personlig assistans - LSS

Tomelilla kommun ger privata utförare möjlighet att ansöka om att bli godkända leverantörer av personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ickevalsalternativet, enligt Lagen om valfrihet (LOV). Tomelilla kommun erbjuder inte utförande i egen regi.

Kontaktuppgifter

Tomelilla kommun Stöd och omsorgsförvaltningen Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla http://www.tomelilla.se/

Kontaktperson

Namn: Patrik Sikt
Telefon: 0417-18054