Simrishamns kommun

Personlig assistans enl LSS och ickevalsalternativet enl Sfb

Publicerad: 2014-06-02
Ändrad: 2018-08-07
Diarienummer: 2014/14
Tjänstekategorier
  • Personlig assistans - LSS

Simrishamns kommun ger privata utförare möjlighet att ansöka om att bli godkända leverantörer av personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ickevalsalternativet för assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), enligt Lagen om valfrihet (LOV). 2014 upphörde Simrishamns att utföra insatsen i kommunens egen regi.

Kontaktuppgifter

Simrishamns kommun Socialförvaltningen Simrisvägen 3 272 80 Simrishamn http://www.simrishamn.se/

Kontaktperson

Namn: Christina Eriksson
Telefon: 0414-819369