Karlstads kommun

LOV Personlig assistans

Publicerad: 2018-11-30
Ändrad: 2018-12-03
Diarienummer: VON-2018-440
Tjänstekategorier
  • Personlig assistans - LSS

Uppdraget omfattar utförande av personlig assistans för kunder som är folkbokförda i Karlstads kommun och som valt kommunen som utförare. Ansökan ska ske i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans enligt Lagen om stöd och service (LSS), personlig assistans enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB) samt för delegerade/ordinerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kontaktuppgifter

Karlstads kommun Karlstad kommun Västra torggatan 16 651 84 Karlstad https://www.e-avrop.com/karstadkommun/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=39774

Kontaktperson

Namn: Karin Ljungh
Telefon: 054-5406039

Kontaktperson

Namn:Karin Frejsjö
Telefon: 054-5405562