Ronneby kommun

LOV inom vård- och omsorgsboende i Ronneby kommun

Publicerad: 2018-03-14
Ändrad: 2021-12-23
Diarienummer: 17/69
Tjänstekategorier
  • Särskilt boende - SoL(äldre)

Upphandlingen avser vård och omsorgsboende enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, och innebär att driva detta inklusive hälso- och sjukvård dygnet runt årets alla dagar. Vård- och omsorgsboendet ska vara beläget inom Ronneby kommun. Tillfälliga placeringar ingår inte i valfrihetssystemet. Ansökan kan göras löpande under året.

Kontaktuppgifter

Ronneby kommun Vård och omsorgsförvaltningen Ronneby kommun 372 80 Ronneby http://www.ronneby.se/

Kontaktperson

Namn: Isabelle Corneliusson
Telefon: 0457-617796