Upplands Väsby kommun

LOV Daglig verksamhet LSS

Publicerad: 2022-05-11
Ändrad: 2022-05-11
Diarienummer: ON/2022:235
Tjänstekategorier
  • Dagverksamhet eller daglig verksamhet - LSS

Valfrihetssystemet avser dagliga verksamheter som är belägna inom Upplands Väsby kommun. Kommunens egenregi Väsby stöd och omsorg ingår i valfrihetssystemet.

Kontaktuppgifter

Upplands Väsby kommun Omsorgsnämnden 194 80 Upplands Väsby http://www.upplandsvasby.se/

Kontaktperson

Namn: Katarina Blomstrand