Tyresö kommun

LOV Boendestöd

Publicerad: 2015-11-02
Ändrad: 2018-01-15
Diarienummer: 2015- KS0327
Tjänstekategorier
  • Boendestöd - LSS
  • Boendestöd - SoL

Boendestöd till personer som beviljats individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Boendestödet är en motivationsgrundande och pedagogiskt inriktad insats i kombination med praktiskt utformad hjälp. Boendestödet utgår från den enskildes hem men kan också omfatta stöd i vardagliga situationer utanför hemmet. Målgrupp Utföraren kan ansöka kan ansöka om att bli utförare av boendestöd till en, flera eller samtliga av följande målgrupper: 1. Personer med psykisk/neuropsykiska funktionsnedsättningar 2. Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar (omfattas av definitionen av personkrets 1 och 2 LSS) 3. Personer med samsjuklighet/missbruksproblematik Målgruppen avser vuxna personer från 18 års ålder.

Kontaktuppgifter

Tyresö kommun Upphandlingsenheten Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö http://www.tyreso.se/

Kontaktperson

Namn: Upphandlingsenheten