Arbetsförmedlingen

Kundval Rusta och matcha

Publicerad: 2020-01-17
Ändrad: 2022-11-16
Diarienummer: Af-2021/0076 0034
Tjänstekategorier
  • Kundval Rusta och matcha

Kundval Rusta och matcha avser matchningstjänster där leverantören på kortast möjliga tid ska stödja deltagaren att komma till arbete eller utbildning och på så sätt lösa sin arbetslöshetssituation.

Kontaktuppgifter

Arbetsförmedlingen Inköpsavdelningen 113 99 Stockholm http://www.arbetsformedlingen.se/

Kontaktperson

Namn: Arbetsförmedlingen
Telefon: 00-000000