Mölndals stad

Kundval Ledsagarservice LSS och Ledsagning SoL i Mölndals stad

Publicerad: 2019-06-03
Ändrad: 2021-06-08
Diarienummer: VON 99/19
Tjänstekategorier
  • Ledsagning/ledsagarservice - SoL
  • Ledsagning/ledsagarservice - LSS

Uppdraget omfattar utförande av ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och/eller ledsagning enligt Socialtjänstlagen

Kontaktuppgifter

Mölndals stad Vård- och omsorgsförvaltningen 431 82 Mölndal http://www.molndal.se/

Kontaktperson

Namn: Maria Siewers