Kävlinge kommun

Kundval inom Särskilt boende enligt Socialtjänstlagen

Publicerad: 2018-01-09
Ändrad: 2021-10-13
Diarienummer: SN 2017-166
Tjänstekategorier
  • Särskilt boende - SoL(äldre)

Sektor Omsorg i Kävlinge kommun, inbjuder härmed leverantörer/utförare att ansöka om godkännande, att för Kommunens räkning, erbjuda särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen. Om uppdraget: - Utföraren ska kunna erbjuda heldygnsomvårdnad inom somatisk eller demensavdelning på särskilt boende inom Kävlinge kommun. - Utförarens åtagande i fråga om vård och omsorg är att dygnet runt tillgodose Den enskildes individuella behov av omsorg, vård och service. I tjänsten ingår också hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, upp till och med sjuksköterskenivå, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). -Utföraren ska tillhandahålla samtliga yrkeskategorier som uppdraget kräver för att uppfylla gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet. -Utföraren ska arbeta målmedvetet så att Den enskilde står i centrum för samordnade insatser i mötet med vård, omsorg och service och andra aktörer som kan påverka Den enskildes livskvalitet.

Kontaktuppgifter

Kävlinge kommun Sektor Omsorg Kullagatan 2 244 80 KÄVLINGE http://www.kavlinge.se/

Kontaktperson

Namn: Ulrika Johansson

Kontaktperson

Namn:Leila Misirli