Ronneby kommun

Kundval inom hemtjänsten Ronneby Kommun

Publicerad: 2015-12-10
Ändrad: 2020-10-12
Diarienummer: 2015/32
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård
  • Ledsagning/ledsagarservice - SoL
  • Avlösning/avlösarservice - SoL

Från och med 11 december 2015 kan privata vårdföretag ansöka om att etablera sig som utförare inom hemtjänsten i Ronneby Kommun. Alla som ansöker om att få bli utförare och som uppfyller de krav som kommunen ställer blir godkända.

Kontaktuppgifter

Ronneby kommun Vård och omsorgsförvaltningen Stadshuset 372 80 Ronneby https://www.ronneby.se/omsorg--hjalp/aldre/hjalp-i-hemmet-hemtjanst/lagen-om-valfrihet-lov.html

Kontaktperson

Namn: Annette Timan