Sotenäs kommun

Kundval inom hemtjänst

Publicerad: 2019-06-27
Ändrad: 2021-09-14
Diarienummer: 2020-106
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Hemtjänst i ordinärt boende- service, omvårdnad och omsorg inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser Omsorgskontoret i Sotenäs kommun informerar om de nya villkoren som framgår av förfrågningsunderlaget.

Kontaktuppgifter

Sotenäs kommun Omsorgsförvaltningen Parkgatan 46 456 80 Kungshamn http://www.sotenas.se/

Kontaktperson

Namn: Maria Munkstedt
Telefon: 0523-664734

Kontaktperson

Namn:Anna Jansson