Härnösands kommun

Kundval inom hemtjänst enligt LOV

Publicerad: 2012-04-23
Ändrad: 2022-07-25
Diarienummer: UPP 12-002-055
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Den 14 december 2009 fattade kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslut om att införa Kundval inom hemtjänsten enligt LOV. Från och med september 2012 kommer befintliga och nya kunder inom hemtjänsten att välja utförare i Härnösands kommun. Socialnämnden inbjuder nu utförare att ansöka om att teckna avtal med kommunen. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för omvårdnads- och serviceinsatser alternativt serviceinsatser.

Kontaktuppgifter

Härnösands kommun Norra Kyrkogatan 2 871 80 Härnösand http://www.harnosand.se/

Kontaktperson

Namn: Eva Nordin Silen
Telefon: 0611-348847

Kontaktperson

Namn:Helena Fahlen
Telefon: 0611-348048