Kävlinge kommun

Kundval inom Daglig verksamhet enligt LSS

Publicerad: 2018-01-26
Ändrad: 2021-10-13
Diarienummer: SN 2017/167
Tjänstekategorier
  • Dagverksamhet eller daglig verksamhet - LSS

Sektor Omsorg i Kävlinge kommun, inbjuder härmed utförare att ansöka om godkännande, att för kommunens räkning, utföra daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387). Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. En kommunal daglig verksamhet kommer att finnas kvar parallellt med att privata utförare godkänts enligt LOV. Den dagliga verksamheten ska vara lokaliserad inom en radie av 2 mil från Kävlinge tätort och omfatta verksamhet för minst fem (5) brukare.

Kontaktuppgifter

Kävlinge kommun Sektor Omsorg Kullagatan 2 244 80 Kävlinge http://www.kavlinge.se/

Kontaktperson

Namn: Ulrika Johansson
Telefon: 046-2804146

Kontaktperson

Namn:Leila Misirli
Telefon: 046-739920