Umeå kommun

Kundval i hemtjänst

Publicerad: 2015-06-29
Ändrad: 2020-07-06
Diarienummer: 20237
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Umeå kommun inbjuder intresserade leverantörer att ansöka om att bli godkänd utförare av hemtjänstinsatser enligt kommunens kundvalssystem. Ansökan om bedrivande av hemtjänst avser personlig omvårdnad och serviceuppgifter.

Kontaktuppgifter

Umeå kommun Skolgatan 31 901 84 UMEÅ http://www.umea.se/upphandling

Kontaktperson

Namn: Pia Wangbergh