Region Gotland

Krav- och kvalitetsbok (FFU) för vårdval i primärvården

Publicerad: 2016-11-25
Ändrad: 2019-02-28
Diarienummer: HSN2018/26
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare

Förfrågningsunderlaget utgör kravspecifikation för bedrivande av primärvård på Gotland

Kontaktuppgifter

Region Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Visborgsallén 19 621 81 VISBY http://www.gotland.se/

Kontaktperson

Namn: Rolf Forsman
Telefon: 0498-268023