Svedala kommun

Hemtjänstval städning och inköp Svedala kommun

Publicerad: 2017-09-20
Ändrad: 2018-09-04
Diarienummer: Sn 15-168
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service

Svedala kommun inbjuder härmed intresserade till att ansöka om godkännande som leverantör i hemtjänstvalet. Villkoren för att bli godkänd som leverantör finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Hemtjänstvalet gäller städning och inköp i hemtjänsten. Leverantören ska utföra båda insatserna. Leverantören kan välja att vara verksam i ett kommunens två hemtjänstområden eller i hela kommunen.

Kontaktuppgifter

Svedala kommun Kommunhuset 233 80 Svedala http://www.svedala.se/

Kontaktperson

Namn: Joakim Thuresson