Svedala kommun

Hemtjänstval omvårdnad i Svedala kommun

Publicerad: 2017-09-20
Ändrad: 2018-09-04
Diarienummer: Sn 15-169
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Svedala kommun inbjuder härmed intresserade att ansöka om godkännande som leverantör i hemtjänstvalet för insatserna omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Villkoren för att bli godkänd som leverantör finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Leverantören kan välja att vara verksam i ett av kommunens två hemtjänstområden eller i hela kommunen.

Kontaktuppgifter

Svedala kommun Kommunhuset 233 80 Svedala http://www.svedala.se/

Kontaktperson

Namn: Joakim Thuresson