Hemtjänst; omvårdnad och service samt ledsagning

Publicerad: 2010-06-07
Ändrad: 2018-03-12
Diarienummer: VoO.2010.0113
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård
  • Ledsagning/ledsagarservice - SoL

Eslövs kommun har beslutat införa valfrihetssystem i hemtjänsten fr.o.m. september 2010. Insatserna som ingår är serviceinsatser, ledsagning samt personlig omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård.

Kontaktuppgifter

Eslövs kommun Gröna Torg 2 241 80 Eslöv http://www.eslov.se/

Kontaktperson

Namn: Lisa Karlsson
Telefon: 072-1514762