Lunds kommun

Hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Publicerad: 2018-03-12
Ändrad: 2018-12-05
Diarienummer: VOO 2017/0320
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Företag som vill ansöka om att utföra insatser inom hemvården, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, hittar villkor och information här. Från den 1 januari 2019 utökar IVO kravet på tillstånd för att få bedriva verksamhet. Det innebär att privata utförare behöver ha tillstånd även inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) för att kunna ansöka om att bli utförare i Lunds kommun. Kravet på tillstånd från IVO gäller även befintliga utförare inom Lunds kommun. Läs mer på www.ivo.se

Kontaktuppgifter

Lunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Box 41 221 00 Lund http://www.lund.se/

Kontaktperson

Namn: Gun-Marie Lindgren