Hässleholms kommun

Hemtjänst och hemsjukvård

Publicerad: 2018-10-11
Ändrad: 2018-10-11
Diarienummer: OF2018/673
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård
  • Ledsagning/ledsagarservice - SoL
  • Avlösning/avlösarservice - SoL
  • Hemsjukvård - Sjuksköterska
  • Hemsjukvård - Sjukgymnast
  • Hemsjukvård - Övrig legitimerad personal, dock ej läkare

Beställaren erbjuder privata utförare att teckna tillsvidare avtal om att utföra hemtjänst och hemsjukvård i Hässleholms kommun. Upphandlingen genomförs enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem LOV.

Kontaktuppgifter

Hässleholms kommun Omsorgsförvaltningen Hässleholm 291 80 Hässleholm http://www.hassleholm.se/

Kontaktperson

Namn: Lilian Erlandsson
Telefon: 0451-268753

Kontaktperson

Namn:Almira Mahmutbegovic
Telefon: 0451-268083